EYLF กรอบการเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัยของประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเด็กด้วยตนเอง จะมีส่วนช่วยในการสร้างก้าวแห่งความสำเร็จในชีวิต
ดูเพิ่มเติม

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
การเรียนรู้ โดยใช้วิธีการให้เด็กเล่นเป็นพื้นฐาน

การเล่นจะเป็นวิธีที่เด็ก ๆ เริ่มเข้าใจและพัฒนาด้านจินตนาการ และความคิดในโลกของพวกเขา
ดูเพิ่มเติม

ระดับชั้นอนุบาล 1-3
การเรียนรู้ โดยใช้วิธีการให้เด็กเล่นเชิงโต้ตอบเป็นพื้นฐาน

การเล่นของเด็ก จะช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการและจะมีการพัฒนาทักษะการอ่านการคิดและการแก้ปัญหา
ดูเพิ่มเติม

ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6
ACARA, ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรของออสเตรเลียได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จ มีความมั่นใจและมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นและมีความใฝ่รู้ และนี่เป็นการแสดงให้เห็นของความก้าวหน้าของการเรียนรู้ที่เริ่มมาจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดูเพิ่มเติม

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล · ระดับชั้นอนุบาล 1-3 · ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6

โรงเรียนนานาชาติอริสตา (AIS)

โรงเรียนนานาชาติอริสตาได้เปิดเป็นสถานศึกษานานาชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยเปิดรับเด็กชายและเด็กหญิงอายุระหว่าง 2-11 ปี เพื่อเข้ามาศึกษาระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา และโรงเรียนยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษาให้มีคุณภาพสูงยิ่งๆ ขึ้นไป

AIS เป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดปราจีนบุรี และในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นผลงานจากแนวคิดริเริ่มของ ดร. อานนท์ นัจสถาปนิก ซึ่งเขาใช้เวลา 25 ปีในการศึกษา การใช้ชีวิตและทำงานในประเทศออสเตรเลีย ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา เขาทำงานที่สถาบันการศึกษา ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ในชีวิตครอบครัว และในการเดินทางไปสู่สิ่งที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้ เขาตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษมีไว้เพื่อความสำเร็จของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนไทย

ดร. อานนท์ นัจสถาปนิก ผู้ถือใบอนุญาตและผู้บริหารสูงสุดของ AIS ที่มากด้วยคุณวุฒิ และประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาและการบริหารจัดการ เขาเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่ความฝันเพียงแค่ของเขา แต่เป็นความฝันของผู้ปกครองทุกท่าน ที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลานของตน การหาโรงเรียนที่เหมาะสม ให้การศึกษาที่ดี และการหาโรงเรียนที่ดีที่มีระบบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่บุตรหลาน ปลูกฝังให้เด็กรักการเรียนรู้ และรักที่ไปโรงเรียนทุกวัน ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่ผู้ปกครองจะมอบให้แก่บุตรหลานที่กำลังเจริญเติบโตอย่างเป็นเด็กเก่งและดีในอนาคต โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการการศึกษาระดับห้าดาวที่มีคุณภาพพร้อมกับความสำเร็จในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้แบบเล่นเชิงโต้ตอบ

กรอบการเรียนรู้ และหลักสูตรการศึกษาของ AIS ได้รับการพัฒนามาจากระบบการศึกษาของ 
The Early Years Learning Framework of Australia (EYLF) and Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA).

Image
Image
Image
Image

กรอบการเรียนรู้และหลักสูตร EYLF & ACARA

ระดับชั้นการศึกษาที่เปิดสอน

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

อายุ 2-3 ปี
EYLF: การเรียนรู้ โดยใช้วิธีการให้เด็กเล่นเป็นพื้นฐาน
การเล่นจะเป็นวิธีที่เด็ก ๆ เริ่มเข้าใจและพัฒนาด้านจินตนาการ และความคิดในโลกของพวกเขา
ดูเพิ่มเติม
ระดับชั้นอนุบาล 1-3

ระดับชั้นอนุบาล 1-3

อายุ 3-6 ปี
EYLF & ACARA: การเรียนรู้ โดยใช้วิธีการให้เด็กเล่นเชิงโต้ตอบเป็นพื้นฐาน
การเล่นของเด็ก จะช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการและจะมีการพัฒนาทักษะการอ่านการคิดและการแก้ปัญหา
ดูเพิ่มเติม
ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6

ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6

อายุ 6-11 ปี
ACARA: ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
หลักสูตรของออสเตรเลียได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จ มีความมั่นใจและมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นและมีความใฝ่รู้ และนี่เป็นการแสดงให้เห็นของความก้าวหน้าของการเรียนรู้ที่เริ่มมาจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดูเพิ่มเติม

ทำไมต้องมาเรียนที่

โรงเรียนนานาชาติอริสตา?

หลักสูตรการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ:
ทั้ง EYLF และ ACARA เป็นระบบการเรียนรู้และหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จ มีความมั่นใจและมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นและมีความใฝ่รู้

สถานที่ตั้งมีความเหมาะสมสำหรับการศึกษา:
โรงเรียนตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมือง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและปลอดภัยสำหรับการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา

ทีมงานบุคลากร:
โรงเรียนมีทีมงานโดยมีคณะครูที่มีความรู้ความสารถและทุ่มเทในการจัดการเรียนรู้ มีคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน มีครู และผู้ช่วยครูประจำชั้นตลอดเวลา
Image
Image
Image

ข่าวล่าสุด และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

ข่าวและกิจกรรม

การสมัครเรียน

กำลังเปิดรับสมัคร:
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล: อายุ 2-3 ปี
ระดับชั้นอนุบาล 1: อายุ 3-4 ปี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1: อายุ 6-7 ปี