Image

ร่วมงานกับเรา

We have a great working environment

Teacher staff & Supporting staff

บุคลากรครู และเจ้าหน้าที่สนับสนุน

ขั้นตอนการสมัคร

โรงเรียนนานาชาติอริสตาได้เปิดเป็นสถานศึกษานานาชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยเปิดรับเด็กชายและเด็กหญิงอายุระหว่าง 2-11 ปี เพื่อเข้ามาศึกษาระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา และโรงเรียนยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษาให้มีคุณภาพสูงยิ่งๆ ขึ้นไป

ทางโรงเรียนยินดีที่จะให้โอกาสครูและเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะทำ ได้เข้ามาร่วมงานกับเรา
และท่านสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่ดี เป็นพลเมืองดี มีปัญญา มีความสุขและมีความสามารถในการศึกษาต่อ

โปรดส่งอีเมลมาที่ aristarinternational@gmail.com โดยระบุตำแหน่งที่คุณต้องการ และทางโรงเรียนจะติดต่อกลับไป

ลักษณะของบุคลากรครูที่โรงเรียนมีความต้องการ:

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาขั้นปฐมวัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ถือใบอนุญาตการสอนที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย
  • มีการฝึกอบรมที่เข้มงวดในการดูแลเด็กหรือมีประสบการณ์ในการสอนหรือการดูแลเด็กหรือการศึกษา
  • มีความเป็นมืออาชีพและรักในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน
  • ยึดถือคุณธรรมและค่านิยมที่ครูต้องมีตามที่กระทรวงศึกษาธิการให้คำมั่นและกำหนดเอาไว้
  • เห็นคุณค่าในการพัฒนาเด็กและส่งเสริมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็นมิตรกับเด็กตลอดเวลา
  • ผู้ที่ทำงานเป็นทีมได้ และที่เต็มใจที่จะมาทำงานร่วมกับ Aristar AIS Team
Image
Image